Warunkiem rozpoczęcia szkolenia jest utworzenie Profilu Kandydata Kierowcy (PKK)

Poniżej schemat w jaki sposób uzyskać w/w dokument.

1. Wykonaj zdjęcie, które chcesz mieć umieszczone w Twoim przyszłym dokumencie Prawo Jazdy

2. Wykonaj badanie lekarskie - otrzymasz zaśwadczenie, które przedłożysz w Wydziale Komunikacji (nasza Szkoła współpracuje z lekarzem, który wykonuje niezbędne badania)

3. Wypełnij wniosek, którego wzór znajdziesz w każdym Wydziale Komunikacji i złóż dokumenty u Urzędnika.

 

Numer PKK, otrzymasz najpóźniej w drugiej dobie po złożeniu dokumentów. 

WAŻNE! Dokumenty składamy w Wydziale Komunikacji, zgodnie z adresem zameldowania.

Istnieje możliwość złożenia dokumetów w dowolnym Wydziale Komunikacji, ale uzyskanie numeru PKK, może potrwać do 30 dni.